Општина Козарска Дубица
latinicacirilicaenglish

Пословна зона Липова Греда
ОПРЕМЉЕНОСТ

Пословна зона предвиђена је за изградњу индустријских постројења мале и средње величине за дјелатност производње и обраде, као и за развој свих врста обрта и услужних објеката, хладњача и складишта за различите намјене.

Инвеститорима у пословној зони "Липова Греда" је обезбјеђена комплетна путна инфраструктура, прикључак на водоводну и канализациону мрежу, те прикључак на електро и телекомуникациону мрежу.

У првој фази изградње инфраструктуре у пословној зони, уложено је 1,2 милиона КМ.

Завршени су инфраструктурни радови на приступним улицама у склопу зоне, изграђена је двострука канализацијска мрежа за оборинске и отпадне воде и комплетна водоводна мрежа.

У сарадњи са Електрокрајином је инсталирана трафостаница капацитета 1 МW чиме је омогућен прикључак ел.енергије инвеститорима у пословној зони "Липова греда".

 

opremljenost