Општина Козарска Дубица
latinicacirilicaenglish

Пословна зона Липова Греда
ПОНУДА
Инвеститору је до парцеле обезбјеђена сва потребна инфраструктура (канализација и посебан одвод индустријских и оборинских вода, вода, струја, оптички каблови за телефон и интернет ) уз напомену да конкретно прикључење инвеститор појединачно уговара са пружаоцима услуга.

Обезбијеђен је појединачан приступ сваком инвеститору и активна помоћ при припреми потребне документације.

Цијена земљишта унутар пословне зоне износи 4,50 €/м2 уз могућност давања попуста на цијену, зависно од броја новоформираних радних мјеста, износа инвестиције и врсте дјелатности. Инвеститор добија земљиште у трајно власништво.

Наканда за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско износи 1 €/м2 уз могућност да се инвеститор ослободи плаћања ове накнаде за одређене инвестиције.

Обавезе инвеститора према Општини Козарска Дубица су плаћање комуналија и грађевинске ренте који укупно до добијања употребне дозволе износе 1,50-2,00 €/м2 изграђеног грађевинског простора.

Посебна предност пословне зоне "Липова Греда" је рјешено питање власништва јер је Општина Козарска Дубица 100% власник земљишта у пословној зони, чиме се скраћују све процедуре приликом продаје и издавања потребне документације.

Максимално су скраћене све процедуре око издавања потребних дозвола и до издавања грађевинске дозволе потребно је максимално 90 дана.