Општина Козарска Дубица
latinicacirilicaenglish

Пословна зона Липова Греда
ПОДСТИЦАЈИ

На утврђену цијену земљишта од стране oвлаштеног вјештака, Општина Козарска Дубица инвеститорима приликом уласка у Пословну зону може дати попуст, и то:

 

Р.б.

Врста попуста

Износ попуста у %

1.

према броју новозапослених радника

 

1.1.

број новозапослених радника од 10 до 20

40

1.2.

број новозапослених радника од 21 до 30

50

1.3.

број новозапослених радника од 31 до 50

60

1.4.

број новозапослених радника преко 50

70

2.

према врсти дјелатности

 

2.1.

инвеститор који намјерава да покрене погон за прераду пољопривредних производа или производни погон било које врсте

30

 

Коначна купопродајна цијена грађевинског земљишта утврђује се тако да ће се инвеститору - најповољнијем понуђачу извршити умањење понуђене цијене за одобрени кумулативни износ попуста из става 1. овог члана, с тим да кумулативни износ попуста не може бити већи од 99%.