Општина Козарска Дубица
latinicacirilicaenglish

Пословна зона Липова Греда
НАЈНИЖИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА У РЕГИЈИ

Najnizi troskovi poslovanja

Пореска политика у Републици Српској спада међу најстимулативније у региону, са најнижом стопом пореза на доходак и добит, као и најнижом збирном стопом доприноса.

Табеларни приказ основних трошкова пословања у региону

 

БиХ

РС
ФБиХ

Србија

Хрватска

Просјек ЕУ

Стопа пореза на добит

10,0%

10,0%

10,0%

20,0%

21,7%

Стопа ПДВ-а

17,0%

17,0%

18,0%

25,0%

19,8%

Стопа пореза на лични доходак

10,0%

10,0%

12,0%

15,0% - 45,0%

32,4%

Збирна стопа доприноса на бруто плату

33%

41,5%

35,8%

37,2%

36%

Цијена електричне енергије

0,035 €/KW

0,061 €/KW

0,046 €/KW

0,0932 €/KW

0,0919 €/KW


ПАЛТЕ

Просјечне бруто плате у еврима у 2010. години

Plate

Просјечна бруто плата у Републици Српској у 2010. години по секторима у еврима

Plate