Opština Kozarska Dubica
latinicacirilicaenglish

Poslovna zona Lipova Greda
NAJNIŽI TROŠKOVI POSLOVANJA U REGIJI

Najnizi troskovi poslovanja

Poreska politika u Republici Srpskoj spada među najstimulativnije u regionu, sa najnižom stopom poreza na dohodak i dobit, kao i najnižom zbirnom stopom doprinosa.

Tabelarni prikaz osnovnih troškova poslovanja u regionu

 

BIH

RS
FBIH

Srbija

Hrvatska

Prosjek EU

Stopa poreza na dobit

10,0%

10,0%

10,0%

20,0%

21,7%

Stopa PDV-a

17,0%

17,0%

18,0%

25,0%

19,8%

Stopa poreza na lični dohodak

10,0%

10,0%

12,0%

15,0% - 45,0%

32,4%

Zbirna stopa doprinosa na bruto platu

33%

41,5%

35,8%

37,2%

36%

Cijena električne energije

0,035 €/KW

0,061 €/KW

0,046 €/KW

0,0932 €/KW

0,0919 €/KW


PLATE

Prosječne bruto plate u evrima u 2010. godini

Plate

Prosječna bruto plata u Republici Srpskoj u 2010. godini po sektorima u evrima

Plate