Opština Kozarska Dubica
latinicacirilicaenglish

Poslovna zona Lipova Greda
OLAKŠAN PRISTUP TRŽIŠTIMA OD 150 MILIONA POTROŠAČA

olaksan_pristup


Potpisani međunarodni trgovinski sporazumi, i to:

1. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju omogućen je slobodan izvoz gotovo svih roba u EU koje ispunjavaju standard.

2. CEFTA 2006

Sporazumom CEFTA 2006 koji su potpisale Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Crna Gora, Srbija i UMNIK/Kosovo, definisano je stvaranje zone slobodne trgovine između zemalja potpisnica.

3. Ugovori o slobodnoj i preferencijalnoj trgovini

Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom, te preferencijalni režim sa  EU i Iranom. Sporazumi o trgovini i ekonomskoj saradnji su sklopljeni sa: Egiptom, Indijom, Katarom, Kinom, Pakistanom, Rusijom i Švajcarskom.


potrosaci