Opština Kozarska Dubica
latinicacirilicaenglish

Poslovna zona Lipova Greda
POVOLJAN TRETMAN STRANIH INVESTITORA

Povoljan tretman stranih investitora

Republika Srpska i BiH  donijeli su niz zakonskih rješenja u cilju zaštite stranih investitora i njihovih investicija, a posebno bi naglasili:

  • Povoljni zakoni koji regulišu oblast direktnih stranih ulaganja   uključujući nacionalni tretman stranih ulagača
  • Strani ulagač fizičko lice ima ista prava i obaveze kao domaće fizičko lice
  • Prenos dobiti u inostranstvo se obavlja slobodno. Strani ulagač ima pravo da vrši transfer u inostranstvo slobodno i bez odlaganja.
  • Obezbjeđen sistem za zaštitu od rizika za strane investitore
  • Strani ulagač ima pravo da investira i reinvestira dobit u bilo koji sektor privrednih i neprivrednih djelatnosti u Republici Srpskoj, i to u istom obliku i pod istim uslovima definisanim za domaće ulagače (rezidente Bosne i Hercegovine) po važećim zakonima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
  • Strana ulaganja će biti izuzeta od plaćanja carina i carinskih obaveza, isključujući carinsko evidentiranje ukoliko drugačije nije predviđeno odredbama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine.
  • Za opremu koja predstavlja ulog stranog lica, osim putničkih vozila, automata za zabavu i igru na sreću, odobrava se oslobađanje od plaćanja uvozne dažbine.