Municipality of Kozarska Dubica
latinicacirilicaenglish

Business zone Lipova Greda
Usvojena odluka o osnivanju Poslovne zone „Lipova Greda“ PDF Print E-mail
Thursday, 09 July 2009 10:22
There are no translations available.

Na sedmoj radnoj sjednici Skupština opštine Kozarska Dubica je usvojila odluku o osnivanju Poslovne zone na zemljišnom kompleksu od 69 hektara koje je smješteno uz magistralni put Kozarska Dubica-Grdaiška.

Opština Kozarska Dubica je u cilju rješavanja problema nezaposlenosti, formiranja novih radnih mjesta, pokretanja privrednih aktivnosti i privlačenja stranih investicija odlučila da uspostavi poslovnu zonu koja bi se nalazila van urbanog dijela grada.

Nakon što je uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove dala saglasnost za cijepanje parcela u katastarskom operatu opština Kozarska Dubica će uputiti prijedlog Vladi RS za utvrđivanje opšteg interesa za izgradnju Poslovne zone "Lipova Greda" kao industrijsko preduzetničke zone.