Opština Kozarska Dubica
latinicacirilicaenglish

Poslovna zona Lipova Greda
Usvojena odluka o osnivanju Poslovne zone „Lipova Greda“ PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 09 Jul 2009 10:22

Na sedmoj radnoj sjednici Skupština opštine Kozarska Dubica je usvojila odluku o osnivanju Poslovne zone na zemljišnom kompleksu od 69 hektara koje je smješteno uz magistralni put Kozarska Dubica-Grdaiška.

Opština Kozarska Dubica je u cilju rješavanja problema nezaposlenosti, formiranja novih radnih mjesta, pokretanja privrednih aktivnosti i privlačenja stranih investicija odlučila da uspostavi poslovnu zonu koja bi se nalazila van urbanog dijela grada.

Nakon što je uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove dala saglasnost za cijepanje parcela u katastarskom operatu opština Kozarska Dubica će uputiti prijedlog Vladi RS za utvrđivanje opšteg interesa za izgradnju Poslovne zone "Lipova Greda" kao industrijsko preduzetničke zone.