Општина Козарска Дубица
latinicacirilicaenglish

Пословна зона Липова Греда
Донешена Одлука о начину уласка инвеститора у пословну зону „Липова Греда“ ПДФ Штампа Ел. пошта
уторак, 28 децембар 2010 12:32

Општина Козарска Дубица утврдила је услове уласка инвеститора у Пословну зону "Липова Греда", којим је предвиђен пакет стимулативних мјера за све потенцијалне инвеститоре. "Предвиђене мјере односе се на цијену продаје грађевинског земљишта у пословној зони, које зависе од броја новозапослених радника, вриједности инвестиције и подстицање одређених врста дјелатности важних за укупан развој општине и оптимално коришћење расурса",

рекао је начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Козарска Дубица Драган Матаруга. Продаја земљишта вршиће се сходно законским и подзаконским одредбама о продаји грађевинског земљишта у државној својини по цијени која ће се базирати на процјени овлаштеног судског вјештака. "Потенцијални инвеститор иницијативу за улагање у пословну зону подносиће надлежном општинском Одјељењу, а на утврђену цијену земљишта од стране овлаштеног вјештака општина Козарска Дубица ће дати попуст у зависности од броја запослених, вриједности инвестиције и дјелатности", прецизирао је Матаруга.

За инвеститоре који намјеравају запослити до 50 радника предвиђен је попуст од 10 одсто, па све до 40 одсто за више од 150 запослених. Распон умањења цијене замљишта утврђен је и према вриједности инвестиције од 5 до 20 одсто, те је предвиђен и посебан попуст за инвеститоре који намјеравају да покрену погон за прераду пољопривредних производа који ће ангажовати локалне пољопривредне произвођача на кооперансткој основи од чак 30 одсто. "Предвиђена умањења обрачунаваће се кумулативно, те је могуће да инвеститор добије попуст на цијену земљишта до 90 одсто", нагласио је Матаруга. Он је подсјетио да је крајњи ефекат успостављања пословне зоне "Липова Греда" отварање нових радних мјеста, повећање бруто друштвеног производа, што директно зависи од интереса инвеститора за улазак у пословну зону.