Municipality of Kozarska Dubica
latinicacirilicaenglish

Business zone Lipova Greda
Donešena Odluka o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Lipova Greda“ PDF Print E-mail
Friday, 04 February 2011 10:42
There are no translations available.

Skupština opštine Kozarska Dubica je na 22. redovnoj sjednici donijela Odluku o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Lipova Greda“.

Ovom odlukom uređuju se način i uslovi prodaje putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije), odnosno putem neposredne pogodbe, neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u poslovnoj zoni „Lipova Greda“ Draksenić, Kozarska Dubica (u daljem tekstu: Poslovna zona) u 2011. godini.