Opština Kozarska Dubica
latinicacirilicaenglish

Poslovna zona Lipova Greda
OPŠTINA KOZARSKA DUBICA
opstina kozarska dubica

Opština Kozarska Dubica smještena je na sjeverozapadu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine između rijeka Une i Save prema Republici Hrvatskoj i planina Kozare i Prosare na južnoj strani. Sa susjednim opštinama Gradiškom, Prijedorom, Kostajnicom i Novim Gradom povezana je magistralnim i regionalnim putevima, a sa Republikom Hrvatskom sa dva granična prelaza - u gradu Kozarskoj Dubici i graničnim prelazom u Donjoj Gradini koji je od auto puta Beograd - Zagreb udaljen svega 10-ak kilometara.

Ukupna površina opštine Kozarska Dubica iznosi 499 km2, a Prema procjenama trenutno na području opštine Kozarska Dubica živi oko 31.000 stanovnika. Klima je umjereno kontinentalna sa dugim periodima sunčanog vremena.

Reljef opštine je brdsko-planinski u sjeverozapadnom dijelu, a ravničarski u jugoistočnom dijelu Opštine. Klima je umjereno kontinentalna sa dugim periodima sunčanog vremena, ali i dovoljnim količinama padavina što je dobar preduslov za razvoj svih vrsta poljoprivredne proizvodnje. Od ukupne površine od 49.900 ha šumom je pokriveno 15.691 ha ili 31,50%, a poljoprivrednim zemljištem 31.481 ha ili 63%. Neplodno zemljište zauzima 2.728 ha ili 5,50%.

Rijeke Una i Sava, blizina planine Kozare, Manastir Moštanica, Banja Mljecanica, Spomen područje Donja Gradina kao i ostala kulturno istorijska odredišta predstavljaju izuzetnu šansu za razvoj svih vrsta turizma na području opštine.