Municipality of Kozarska Dubica
latinicacirilicaenglish

Business zone Lipova Greda

hpk


HPK A.D. - Chemical Corn Processing a.d. Draksenić

 

 

 

 

Preduzeće je osnovano 1981. godine.
Djelatnost: Osnovna djelatnost je prerada kukuruza u skrob i skrobne derivate
Glavni proizvodi:
* Skrobni hidrolizati
* Dekstroza monohidrat
* Sorbitol
* Visoko fruktozni sirup
* Visoko fermentativni sirup
* Maltodekstrin
* Kukuruzni griz
* Kukuruzna klica
* Gluten
* Skrobno mlijeko
Kapacitet:
* Projektovani kapacitet fabrike - prerada 55.000 tona merkantilnog kukuruza godišnje
* Kapacitet silosa: 42.500 tona
* Indirektna sušara kapaciteta 2x35 tona na sat
Broj zaposlenih: 160


HPK je jedina fabrika na području bivše Jugoslavije koja proizvodi visokofruktozni sirup sa procentom fruktoze i preko 95%. Pored osnovne djelatnosti, djelatnosti preduzeća su i: sušenje i skladištenje žitarica, plastenička proizvodnja, te proizvodnja i distribucija vode za javno snabdijevanje (1.500.000 m³ godišnje).


hpk

 

CONTACT
Person responsible:
Jovica Šuman, direktor
Address: Draksenić bb
79240 Kozarska Dubica
Phone: +387 52 443 861; 443 811; 443 812
Fax: +387 52 443 860
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it & This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Website: http://www.hpkkozarskadubica.com/