Opština Kozarska Dubica
latinicacirilicaenglish

Poslovna zona Lipova Greda
DRVOPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA


RESURSI:

  • Značajna i kvalitetna sirovina (godišnji etat sječa u regiji Prijedor za 2012. godinu 124 800 m3)
  • Izvrstan potencijal rasta šuma
  • Tradicija u preradi drveta duga preko 150 godina
  • Postojeća preduzeća primarne prerade drveta sa godišnjim instalisanim kapacitetom od 58.800 m3.
  • Dostupna, jeftina i kvalitetna radna snaga
  • Neiskorišteni potencijali biomase

 

INVESTICIONE PRILIKE:

  • Greenfield investiranje u nove pogone za finalnu preradu drveta i proizvodnju visokokvalitetnog namještaja
  • Saradnja sa postojećim preduzećima u cilju uvođenja novih tehnologija, boljeg dizajna i povezivanja sa ino tržištima, te brendiranja domaćih proizvoda

 

POSTOJEĆI PROIZVODNI KAPACITETI:

Tehna Turs Agroflora Dema Gligorić
Kozara Lestila Ilić AD Produkt