Општина Козарска Дубица
latinicacirilicaenglish

Пословна зона Липова Греда
ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА
РЕСУРСИ:

 • Умјерено-континентална клима са довољним количинама падавина и плодно земљиште представља основну за узгој различитих пољопривредних култура као основних инпута за прехрамбену индустрију.
 • Већина становништва живи на руралном подручју и традиционално је орјентисана према пољопривредној производњи.
 • Површина обрадивог пољопривредног земљишта на подручју општине је 31.481 ха, у окружењу од 40 км је 149.062 ха.
 • Површина под кукурузом на подручју општине је 4.500 ха уз годишњи принос од 35.000 тона, у окружењу од 40 км је 19.000 ха уз годишњи принос од 150.000 тона.
 • Интензивних засада воћа на подручју општине је 500 ха уз годишњи принос од 20.000 тона, у окружењу од 40 км је 2.500 ха уз годишњи принос од 100.000 тона.
 • Годишња производња млијека на подручју општине је 6.000.000 литара, у окружењу од 40 км је 20.000.000 литара.
 • На подручју општине се узгаја око 7.000 говеда, 3.300 оваца и 39.000 свиња, у окружењу од 40 км узгаја се око 25.000 говеда, 14.000 оваца и 90.000 свиња.


ИНВЕСТИЦИОНЕ ПРИЛИКЕ:

 • Греенфиелд инвестирање у изградњу погона за прераду пољопривредних производа.
 • Изградња погона за прераду воћа, производњу сокова и других производа од воћа. Инвеститору је годишње на располагању 30.000 тона јабуке, друге и треће класе, за коју тренутно не постоји прерађивачки капацитет.
 • Изградња погона за производњу и прераду месних производа. У окружењу не постоји већи прерађивачки капацитет.
 • Изградња погона за производњу и прераду поврћа.
 • Заједничко улагање у циљу модернизације и проширења производних капацитета постојећих предузећа.


ПОСТОЈЕЋИ ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ:
Mlijekoprodukt Unaplod HPK Bekon Jelena