Opština Kozarska Dubica
latinicacirilicaenglish

Poslovna zona Lipova Greda
PREHRAMBENA INDUSTRIJA

RESURSI:

 • Umjereno-kontinentalna klima sa dovoljnim količinama padavina i plodno zemljište predstavlja osnovnu za uzgoj različitih poljoprivrednih kultura kao osnovnih inputa za prehrambenu industriju.
 • Većina stanovništva živi na ruralnom području i tradicionalno je orjentisana prema poljoprivrednoj proizvodnji.
 • Površina obradivog poljoprivrednog zemljišta na području opštine je 31.481 ha, u okruženju od 40 km je 149.062 ha.
 • Površina pod kukuruzom na području opštine je 4.500 ha uz godišnji prinos od 35.000 tona, u okruženju od 40 km je 19.000 ha uz godišnji prinos od 150.000 tona.
 • Intenzivnih zasada voća na području opštine je 500 ha uz godišnji prinos od 20.000 tona, u okruženju od 40 km je 2.500 ha uz godišnji prinos od 100.000 tona.
 • Godišnja proizvodnja mlijeka na području opštine je 6.000.000 litara, u okruženju od 40 km je 20.000.000 litara.
 • Na području opštine se uzgaja oko 7.000 goveda, 3.300 ovaca i 39.000 svinja, u okruženju od 40 km uzgaja se oko 25.000 goveda, 14.000 ovaca i 90.000 svinja.

 

INVESTICIONE PRILIKE:

 • Greenfield investiranje u izgradnju pogona za preradu poljoprivrednih proizvoda.
 • Izgradnja pogona za preradu voća, proizvodnju sokova i drugih proizvoda od voća. Investitoru je godišnje na raspolaganju 30.000 tona jabuke, druge i treće klase, za koju trenutno ne postoji prerađivački kapacitet.
 • Izgradnja pogona za proizvodnju i preradu mesnih proizvoda. U okruženju ne postoji veći prerađivački kapacitet.
 • Izgradnja pogona za proizvodnju i preradu povrća.
 • Zajedničko ulaganje u cilju modernizacije i proširenja proizvodnih kapaciteta postojećih preduzeća.

 

POSTOJEĆI PROIZVODNI KAPACITETI:

Mlijekoprodukt Unaplod HPK Bekon Jelena