Objavljen Javni poziv za posredovanje u traženju potencijalnog investitora radi ulaganja u Poslovnu zonu "Lipova Greda" Ispis
Srijeda, 04 April 2012 13:30

Opština Kozarska Dubica objavila je danas Javni poziv za posredovanje u traženju i dovođenju potencijalnog investitora kao kupca građevinskog zemljišta radi ulaganja u Poslovnu zonu "Lipova greda".

Javni poziv je otvoren za sva pravna lica i preduzetnike u zemlji i inostranstvu koji se bave posredovanjem.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici http://www.poslovnazona.ba/.

Pravno lice ili preduzetnik koji se javi na ovaj javni poziv, te prihvati uslove iz Odluke o uslovima za posredovanje u traženju potencijalnih investitora radi ulaganja u Poslovnu zonu "Lipova greda" ("Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica", br.1/12), zaključiće sa Opštinom Kozarska Dubica Ugovor o posredovanju.

Posrednik čijim je posredovanjem zaključen ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni ima pravo na naknadu za posredovanje u visini od 20% od kupoprodajne cijene. Naknada će se isplatiti posredniku iz sredstava Budžeta Opštine u roku od 15 (petnaest) dana po uplati kupoporodajne cijene od strane kupca.

Ugovor o posredovanju zaključuje se na određeno vrijeme najduže do 31.12.2014. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odsjeku za privredu, kontakt tel: +387 52 416-019 ili +387 52 416-020.