Усвојена одлука о парцелацији и урбанистичко-техничким условима за формирање пословне зоне "Липова Греда". Штампа
уторак, 31 март 2009 11:10
Скупштина општине Козарска Дубица је на четвртој радној сједници у циљу реализације Пројекта успостављања пословне зоне "Липова Греда" усвојила одлуку о усвајању плана парцелације и урбанистичко-техничким условима за формирање овог пословног комплекса.
План парцелације и урбанистичко-технички услови садрже стручно мишљење који се односе на изградњу Пословне зоне површине од 69 хектара.

Предвиђена локација пословне зоне налази се з магистрални пут Приједор-Градишка који дијели зону на два дијела-сјеверни дио површине 46 хектара и јужни површине 23 хектара.