Usvojena odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Poslovna zona Lipova Greda" Print
Thursday, 30 April 2009 09:34
There are no translations available.

Na petoj radnoj sjednici Skupštine opštine usvojena je odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Poslovna zona Lipova Greda".

Regulacionim planom se utvrđuju planski parametri za vremenski period od 10 godina.

Revizija regulacionog plana će se povjeriti ovlaštenom preduzeću, a nosilac izrade Regulacionog plana je Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštine Kozarska Dubica.