Nacrt Regulacionog plana na javnom uvidu Print
Monday, 01 June 2009 14:17
There are no translations available.

Skupština opštine Kozarska Dubica na šestoj radnoj sjednici donijela je Zaključak da Nacrt Regulacionog plana "Poslovna zona Lipova Greda" stavi na javni uvid koji će trajati 30 dana.

Nacrt plana će javnost moći razmotriti, a povodom upućivanja sugestija i primjedbi biće organizovane stručne rasprave i prezentacije istog u nadležnosti resornog Odjeljenja.

Nakon predviđenog roka, Regulacioni plan "Poslovna zona Lipova Greda" će biti dat Skupštini opštine na usvajanje.