Vlada RS bez naknade ustupila zemljište opštini Kozarska Dubica Ispis
Četvrtak, 01 Oktobar 2009 09:55

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o prenosu prava raspolaganja nepokretnostina čime je bez naknade ustupila zemljište u vrijednosti od 1,5 miliona KM opštini Kozarska Dubica u svrhu izgradnje Poslovne zone "Lipova Greda".

Donošenju ove odluke prethodilo je utvrđivanje opšteg interesa kojim se opštini Kozarska Dubica dozvlila potpuna eksproprijacija parcela na lokaciji "Lipova Greda".

Uprava za geodetska i imovionsko-pravne poslove će izvršiti upis opštine Kozarska Dubica kao vlasnika zemljišta, a tome će prethoditi procjena o uticaju objekata na životnu sredinu i geomehaničko ispitivanje tla za Poslovnu zonu "Lipova Greda".