Poslovnoj zoni “Lipova Greda” dat regionalni značaj Ispis
Srijeda, 07 Oktobar 2009 13:28

Direktor Republičke razvojne agencije Slobodan Marković najavio je danas da će poslovna zona "Lipova Greda" u Kozarskoj Dubici biti uvrštena među zone od regionalnog karaktera u Republici Srpskoj.

"Poslovna zona u Kozarskoj Dubici će ući u mapu poslovnih zona u Republici Srpskoj, a obzirom na njenu lokaciju i veličinu, ta poslovna zona će gotovo sigurno imati

regionalni karakter. Lokalni karakter sigurno neće imati obzirom da je u neposrednoj blizini međunarodnog graničnog prelaza Donja Gradina-Jasenovac", objasnio je Marković.

Vlada Republike Srpske je u martu 2009.godine donijela Akcioni plan podrške uspostavljanju i razvoju poslovnih zona u Republici Srpskoj od 2009-2013. godine, u cilju efikasnijeg provođenja ovog plana angažovala je Republičku agenciju za mala i srednja preduzeća da izvrši mapiranje zona na osnovu njihovog potencijala i značaja.

Poslovnoj zoni Lipova Greda dat regionalni znacaj