Potpisan Memorandum o saradnji sa njemačkom vladinom organizacijom za tehničku saradnju (GTZ) Print
Tuesday, 13 April 2010 11:48
There are no translations available.

Kristijan Kaufhold rukovodilac projekta "Unapređenje lokalne uprave i regionalne privrede", koji sprovodi njemačka vladina organizacija za tehničku saradnju (GTZ) i Rajko Marčeta, zamjenik načelnika opštine Kozarska Dubica potpisali su danas Memorandum o saradnji opštine i ove vladine organizacije. U isto vrijeme potpisan je i Ugovor o sufinansiranju izrade studije izvodljivosti za Poslovnu zonu Lipova Greda u ovoj opštini. "Ova dva bitna dokumenta potpisana su u istom danu zahvaljujući dobroj saradnji koja traje već nekoliko godina i koja će biti nastavljena i na novim projektima do kraja 2010. godine. Do sada smo radili edukativnu i tehničku podršku, a sada se krenulo i sa finansijskom. Posebnu podršku GTZ je pružio u definisanju i izradi studije izvodljivosti koju za potrebe Opštine radi agencija "Čakra" iz Čakovca uz sufinansiranje izrade studije izvodljivosti od 10 000 KM od strane GTZ", rekao je Kaufhold i dodao da je ovo primjer za sve druge opštine u BiH kako izgleda plod jedne dobre saradnje.

Rajko Marčeta zamjenik načelnika opštine je istakao da je potpisivanje memoranduma i ugovora značajno za izradu studije izvodljivosti za Poslovnu zonu Lipova Greda. "Kako bi opravdale svoj cilj, privukle investitore i osigurale nova radna mjesta, za otvaranje poslovnih zona potrebna je temeljita priprema, stoga će nam konsultantska, ali i finansijska podrška GTZ-eta veoma dobro doći, kazao je zamjenik načelnika opštine Rajko Marčeta i dodao da je izrada Studije izvodljivosti pri samom kraju.

Potpisan Memorandum o saradnji