Donešena Odluka o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Lipova Greda“ Ispis
Petak, 04 Februar 2011 10:42

Skupština opštine Kozarska Dubica je na 22. redovnoj sjednici donijela Odluku o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Lipova Greda“.

Ovom odlukom uređuju se način i uslovi prodaje putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije), odnosno putem neposredne pogodbe, neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u poslovnoj zoni „Lipova Greda“ Draksenić, Kozarska Dubica (u daljem tekstu: Poslovna zona) u 2011. godini.